ئارقا سۇپىغا كىرىش || يازما يوللاش|| يازما باشقۇرۇش || ئىنكاس باشقۇرۇش|| سەھىپە باشقۇرۇش || ھۆججەت باشقۇرۇش || ئۇلانما باشقۇرۇش || بلوگ تەڭشەش|| ئۇسلۇپ ئالماشتۇرۇش|| زىيارەت ستاتىستىكىسى
 • 2009-06-17

  ﺑﯩﻞ.ﮔﻪﻳﺘﯩﺴﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﺪﯨﻦ ﮬﯩﻜﻤﻪﺗﻠﻪﺭ - [ھىكمەتلەر]

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/attirgul-logs/41142021.html


  ﺭﺍﺯﯨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺭﯨﺌﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻳﯧﯖﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ،ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺩﻩﺭﻩﺧﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻜﻪ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ،ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻏﺎ،ﺑﻮﺭﺍﻥ- ﭼﺎﭘﻘﯘﻧﻐﺎ ،ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ،ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﻗﯘﻧﯘﺷﻼﺭﻏﺎ ﻳﯜﺯﻟﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﻪﻳﻠﻰ.
  ﺑﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ،ﻏﻪﻣﺪﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺩﯨﺮﻩﻙ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.
  ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﻮﻏﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ،ﺋﺎﺭﺯﯗﻻﯞﺍﺗﻐﺎﻥ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻳﻮﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﻛﯧﭽﻪ-ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﻪﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺗﯜﺭﺗﻜﻪ ﺑﯘﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻏﺎﻳﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯜﭺ ﻛﯜﭼﻤﯘ ﻳﻮﻗﺎﻳﺪﯗ.
  ﮬﺎﻳﺎﺗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺑﻪﺧﺖ ﺋﯚﺯ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﺋﯘﺗﯘﻗﻨﯩﯔ ﺧﻮﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯗﺭ.
  ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻏﯘﺭﯗﺭﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ،ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﻟﯜﻙ ﺗﯘﻳﻐﯘﯕﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯘﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﺴﺎ ﺩﻩﭖ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ.
  ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯘﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﯩﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﻰ ﻗﺎﻣﺪﺍﻳﺪﯗ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯘﻣﯘﻝ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ.ﺑﯘ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻧﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﮬﺴﯘﻟﻰ.
  ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﻗﺎﺗﻼﻣﻠﯩﻖ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ،ﻳﯩﺘﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺳﻮﯞﯗﭖ،ﻳﯩﺘﻪﻟﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﯘﻳﻰ ﻣﯘﯞﻩﭘﯩﻘﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ.
  ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻐﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺘﯩﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ،ﺋﯚﺯ ﮬﯘﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯜﺗﯜﻧﯜﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
  ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺳﯩﺰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻣﯘﯞﻩﭘﯩﻘﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﻩﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
  ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﯩﺶ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯞﺍﺧﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
  ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺷﺎﺧﻤﺎﺗﻘﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ، ﺭﻩﻗﯩﺒﯩﯖﯩﺰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯘﺭ،ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﻧﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻗﻮﻝ ﺋﯘﻳﯘﻧﺪﺍ ﺋﯘﺗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺴﯩﺰ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺭﻩﻗﯩﺒﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ.
  ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﻧﯩﺸﺎﻥ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﯩﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﯞﻩ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﻰ ﺗﯘﻟﯘﭖ ﺗﺎﺷﯩﺪﯗ.
  ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺴﯩﺰ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
  ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻤﯘ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﻗﻠﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯗ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺋﺎﻟﯩﺠﺎﻧﺎﭖ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ.
  ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻣﯧﯖﯩﻤﯩﺰ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﺍﻟﻤﯩﺴﺎﻕ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯜﭼﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ......
   

  分享到:

ئۇيغۇرچە بىلەن لاتىنچە يېزىقنى ئالماشتۇرماقچى بولسىڭىز Ctrl+k نى بېسىڭ. يېزىق يۆنۈلۈشىنى ئۆزگەرتمەكچى بولسىڭىز Ctrl+t نى بېسىڭ.