ئارقا سۇپىغا كىرىش || يازما يوللاش|| يازما باشقۇرۇش || ئىنكاس باشقۇرۇش|| سەھىپە باشقۇرۇش || ھۆججەت باشقۇرۇش || ئۇلانما باشقۇرۇش || بلوگ تەڭشەش|| ئۇسلۇپ ئالماشتۇرۇش|| زىيارەت ستاتىستىكىسى
 • 2010-12-03

  ﯰﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ- ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ - [ئۇيغۇرتارىخى]

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/attirgul-logs/86595326.html

  ﺑﯘ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﯰﺯ ﯪﻟﺪﯨﻐﺎ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻳﺎ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﯞﻩ ﯪﺳﺘﺮﯗﻧﻮﻣﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯗ. ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﯪﻣﯩﺮﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﯰﻻﺭ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﯪﺳﺘﺮﯗﻧﻮﻣﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﺭ ﻫﯩﻠﯩﻤﯘ ﺗﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﯮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻫﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﺎﺧﻼﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ.ﻣﯩﻜﺴﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩ ﺩﯨﯖﯩﺰﻻﺭﺩﺍ ﺳﯘ ﯪﺳﺘﯩﻐﺎ ﭼﯘﻛﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﭘﯩﺮﺍﻣﯩﺪﯨﻼﺭ ﺷﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻪﯬﻟﻠﯘﻕ.
  ﺑﯘﻻﺭﻣﯘ 11500 ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺗﻮﭘﺎﻥ ﺑﻪﻻﺳﯩﺪﺍ ﯪﻣﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﺸﻤﯩﻐﺎﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﯪﺯ ﻣﯩﻘﺘﺎﺭﺩﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ -ﻗﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺘﯭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﯪﻟﻪﻣﺸﯘﻣﯘﻝ ﯞﻩﻳﺮﺍﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻫﻪﻡ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺑﻪﻻﺳﯩﻐﺎ ﺩﯗﭼﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ .ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯩﺘﯭﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻏﻠﯘﻕ ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﮓ ﻳﺎﻳﻠﯩﻘﻰ-- ﺑﯩﺮ ﺳﯘ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﮓ ﺑﻮﻏﯘﺯﯨﻐﺎ ﯪﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﻫﻪﻡ ﯪﺳﯩﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯪﻻﻗﯩﺴﻰ ﯰﺯﯗﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﺷﻘﺎ ﯰﻻﺭ ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ،ﯰﺯﯗﻥ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﯘﭼﯘﺭﯗﺷﻜﻪﻥ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﺷﻮﻛﯘﻻﺕ ﻳﺎﺳﺎﺵ ﯞﻩ ﺗﯩﺒﺒﻰ ﺩﻭﺭﯨﮕﻪﺭﻟﯩﻚ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﯰﮔﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﺘﻰ،ﻫﯩﻠﯩﻐﯩﭽﻪ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﺷﻮﻛﯘﻻﺗﻨﻰ ﻫﯩﭽﻘﺎﻳﺴﻰ ﺩﻩﯞﻟﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﯩﺮﺍﻟﻤﯩﺪﻯ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﯮﺧﺸﯘﺗﺎﻟﯩﺪﻯ ﺧﺎﻻﺱ!
  ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ 400 ﻳﯩﻞ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﻡ ﺋﯩﺴﭙﺎﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﯰ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﺧﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﯰﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ ﻫﯩﻨﺪﯨﻼﺭﻏﺎ ﯮﺧﺸﯘﺗﯘﭖ (ﺋﯩﻨﺪﯨﻴﺎﻥ) ﺩﻩﭖ ﻟﻪﻗﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﺘﻰ.
  ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﻪﯞﯨﻢ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯘﺭﺳﯘﺗﯘﺷﺘﻰ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯩﺮﯨﻠﺪﻯ،ﯪﻣﺎﻥ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﯪﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ
  ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﻰ ﻛﯘﻧﺪﻩ ﺑﯘ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺧﻪﻟﯩﻘﯫﺭﺍ ﺗﯘﺭﻛﻰ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﯩﻴﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﯰﺗﺴﯩﻤﯘ ﯰﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﻛﻰ ( ﯬﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﯰﻳﻐﯘﺭ) ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻙ ﭼﻪﺗﻨﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ-ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 11

  ﺋﺎﯞﯞﺍﻟﻘﻰ ﻳﺎﺯﻣﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﻯ ﺳﯘ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﮬﻪﻝ ﭼﯘﻛﯘﭖ ﻳﺎﺗﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ.
  ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺗﻮﭘﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺷﯩﺪﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻣﺮﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﻪﻟﻜﯘﻥ ﺋﺎﭘﯩﺘﻰ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﺷﻪﺭﻗﻰ-ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﻳﺎﻟﻤﺎﭖ ﺷﯘﺭﻣﻪﻟﺪﻩﻙ ﺳﯘﭘﯘﺭﯗﭖ ﻣﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﯩﻘﯩﺘﯩﭗ ﺋﻮﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﻟﯩﻼﺭﺩﺍ ﺋﻮﺏ ﯞﻩ ﻟﯩﻨﺎ ﺩﻩﺭﻳﺎﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﺭﻛﻪﺷﻠﻪﭖ ﺗﺎﻛﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﻣﯘﺯ ﺋﻮﻛﯩﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺗﺎﺷﻼﻳﺪﯗ.ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ﺋﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﻪﺳﺖ ﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﻧﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﻗﻰ -ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻤﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﻏﯩﭽﻪ ﺳﯘ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﮬﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺗﯘﭘﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﺧﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﻪﺗﺮﺍﭖ ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﺳﯘ،ﺑﯘ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﯩﻖ،ﺭﺍﻙ ﯞﻩ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺯﯗﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،ﺋﯘﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯘ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﯨﮕﯘﺩﻩﻙ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯘﺗﯩﺪﯗ.
  ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻧﻪﭼﭽﻪﻳﯘﺯ ﻳﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﯘﻣﯘ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﻛﯘﺭﯗﻧﮕﯩﺪﻩﻙ ﭘﻪﺳﺘﻠﻪﻳﺪﯗ،ﺋﺎﮬﺎﻟﻪ ﻛﯘﭘﻪﻳﻤﻪﻱ ﺋﻪﻛﺴﯩﻨﭽﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﺎﺯﻻﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ،ﺋﯘﺯﯗﻥ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﯞﻩ ﺧﺎﻡ ﻗﯘﺭﯗﺕ -ﻗﻮﯕﻐﯘﺯﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯩﺮﺳﯩﻴﻪﺕ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ،ﻳﺎﻏﺎﻕ ﻳﯘﺯ،ﺋﯘﺳﺘﯩﺨﯩﻨﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﯘﺳﯩﺪﯗ،ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ (ﻧﺎﺋﺎﻛﺎﻝ) ﻳﻪﻧﻰ ﺗﺎﺵ ﭘﯘﺗﯘﻛﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻐﺎﭺ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺸﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﻳﺌﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﺧﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﭙﺎﺩﻩ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ،ﺑﯘﻧﯩﯖﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﯞﯗﺷﻠﯩﻖ ﺧﻪﺕ(ﺋﯩﺮﻭﮔﻠﯩﻒ) ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺷﻪﻳﺌﯩﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﺧﻪﺕ ﺋﯩﺠﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﺎﺱ ﺗﺎﯞﯗﺵ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
  ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ (ﻧﺎﺋﺎﻛﺎﻝ)ﻻﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻣﻪﺯﮔﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﺴﯩﻤﯘﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﻪﺭﯨﺒﯩﺮ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﯞﯗﺷﻠﯘﻕ ﮬﻪﺭﯨﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺩﺩﯨﻐﯩﻨﻪ 26 ﮬﻪﺭﯨﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺯ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﻳﻪﻧﻰ ﺗﺎﯞﯗﺷﻠﯘﻕ ﺧﻪﺕ ﮬﻪﻡ ﺗﺎﯞﯗﺷﻠﯘﻕ ﮬﻪﺭﯨﭗ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘﻧﯩﯖﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺗﯩﻞ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﻰ.
  ﺋﻮﺯﯗﻗﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﻐﻰ، ﺩﺍﺋﯩﻤﺎﻥ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﺵ،ﺑﯘ ﺧﻪﻟﯩﻘﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻤﯘ ﺯﻭﺭ ﺋﯘﺯﮔﯘﺭﯗﺷﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ،ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯘﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ،ﺗﺎﻛﻰ ﻓﯩﻠﯩﯩﭙﭙﯩﻦ-ﮬﯩﻨﺪﯗﻧﯘﺯﯨﻴﻪﻟﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ.
  ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﺑﯘ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﯧﺸﯩﻨﻠﯩﻖ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻐﺎ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﯟﯨﺮﯨﺸﺘﻰ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺟﺪﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺟﻪﻧﯘﭘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯥ
  ﺭﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﻭﺭﺍﺷﺘﻰ
  ﺑﯘﺗﯧﺮﯨﻘﯩﺪﻩ ﻳﻪﻧﻪ 8ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻠﺪﻩﻙ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﺗﺘﻰ.

  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 12

  ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻛﯘﺭﺳﯘﺗﯘﭖ ﺋﯘﺗﺘﯘﻕ،ﻗﺎﺭﺍﻗﯘﺭﯗﻡ ﺋﺎﺭﺍﭼﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﺧﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻛﯘﭘﯘﻳﯘﭖ-ﺋﺎﯞﯗﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯘﺭﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯩﻤﺎﻟﻐﺎ، ﺗﻮﻏﺮﯨﺮﺍﻏﻰ ﺋﯘﺗﯘﻛﻪﻥ ﺑﻮﻳﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﺑﺎﺭﺩﻯ ﺩﻩﭖ،ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻻﺭ ﺗﻮﭘﺎﻥ ﺑﺎﻻﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺑﯘﻳﯘﻙ ﻛﯘﻥ ﻗﺎﻏﺎﻧﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺩﻩﯞﻟﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﺷﺘﻰ،ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻗﺎﻏﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ (ﮬﻮﻥ) ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻟﻪﭘﭙﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺕ ﺋﯩﺘﯩﺰ-ﺋﯩﺮﯨﻖ،ﺑﺎﻏﯘ-ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻗﺮﺍﻡ ﺗﺎﻍ،ﭘﺎﻳﺎﻧﺴﯩﺰ ﭼﯘﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﺍ-ﺑﺎﺭﺍ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻏﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ.
  ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﯘﺷﻜﯘﻝ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﯧﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺪﻯ،ﺑﯘ ﯞﻩﺟﯩﺪﯨﻦ ﮬﻪﺭﺑﻰ ﻳﯘﺭﯗﺷﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻗﺎﻏﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻖ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ.
  ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﺭﯨﭙﻜﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﻛﻰ ﺩﻭﻧﺎﻱ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﯩﻐﯩﭽﻪ ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ،ﮬﻪﻡ ﺋﯘ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﮔﺮﻯ-ﺩﻭﻧﺎﻳﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ (ﺩﻭﻧﺎﻱ) ﻧﻰ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘﺷﺘﻰ.
  ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﻮﺭﯗﺳﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﻧﻰ ﮬﻪﺭﺑﻰ ﻳﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ﺋﻮﻏﯘﺯﺧﺎﻧﻐﺎ (ﺑﯩﺰ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺭﯗﻗﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ) ﺩﻩﭖ ﺋﯘﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﯞﻻﺩﻯ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ.ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﻪﻧﯘﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﻣﯩﺴﯩﺮ ﺗﺎﻛﻰ ﺋﯩﺮﺍﻥ-ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﺩﻯ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺷﻪﺭﯨﻘﻘﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﺋﯘﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﺎﺵ-ﺑﺎﺷﺘﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﯞﯨﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﻰ-ﺟﯘﺭﺟﯩﺘﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺪﯗﺭﺩﻯ.ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺟﻪﻧﯘﭘﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺳﺎﺭﻯ ﺋﯘﮔﯘﺯ ﯞﻩ ﻛﯘﻙ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﯞﺍﺩﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﺗﯧﺨﯩﭽﻪ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﺪﻯ.
  ﺋﻮﻏﯘﺯﺧﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩﻠﻼﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻏﻪﺭﯨﭙﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺟﺎﺯﺍ ﻳﯘﺭﯗﺷﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ.ﺗﺎﻛﻰ ﺭﯨﻤﻨﻰ ﺑﺎﺵ ﺋﻪﮔﺪﯗﺭﮔﯩﭽﻪ ﻳﯘﺭﯗﺵ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﯩﺪﻯ.
  ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﺳﺎﺭﻯ ﺋﯘﮔﯘﺯ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻏﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﺎﺵ-ﺑﺎﺷﺘﺎﻕ ﮬﻮﻧﻼﺭ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﯩﻜﻠﻪﯞﯨﻠﯩﺸﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،ﺋﯘﻻﺭﻏﯩﻤﯘ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.ﺑﯘ ﮬﯘﺟﯘﻣﻼﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺳﯧﭙﯩﻠﻼﺭ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﻛﯩﻴﯩﻨﺮﻩﻙ ﺑﯘ ﺳﯧﭙﯩﻠﻼﺭ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﻧﻤﻪ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯘﭺ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﭼﯩﻦ ﺳﯧﭙﯩﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ.
  ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯩﻴﯩﻨﺮﻩﻙ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﻪﺩﯨﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺗﯘﺭﻛﻰ ﭼﻪﯞﻩﻧﺪﺍﺯﻻﺭ ﺋﯘ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﻮﻝ-ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻐﯩﭽﻪ،ﺑﯘ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﺯ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﺷﺘﻰ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﯗﻧﻴﺎﯞﻯ ﭼﻮﯓ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﮕﯘﺩﻩﻙ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ.ﮬﻮﻥ-ﺗﯘﺭﻙ ﭼﻪﯞﻩﻧﺪﺍﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ،ﺗﻮﻏﺮﯨﺮﺍﻏﻰ ﺋﯘﺗﯘﻛﻪﻥ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﻣﯩﺪﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻠﺪﻯ.
  ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﻛﻪﯕﺮﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﻳﺘﺴﺎﻕ 1940 -ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮔﯧﺮﻣﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ -ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺭﯨﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﻕ ﺋﯘﺯﻯ ﺷﯘ،ﺷﻪﺭﯨﻘﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﭘﯘﻧﻼﺭﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻮﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﻪﯞﻻﺩﻯ ﺧﺎﻻﺱ.
  ﻣﯘﺷﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﺎﻏﺎﻧﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﻰ- ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﻧﻤﯩﺶ ﺳﺎﺭﯨﺌﯘﮔﯘﺯ-ﻛﯘﻙ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﯞﺍﺩﯨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻼﺵ ﻗﻪﯞﯨﻤﻠﻪﺭ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ-ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﯞﯦﻠﯩﺸﺘﻰ ﮬﻪﻡ ﺑﯘ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯘﭘﺮﻩﻙ ﺋﯩﺘﻨﯩﻚ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﮬﻮﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ،ﻣﯩﺴﺎﻟﻪﻥ ﺗﺎﯓ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﻏﯘﭼﻰ ﻟﯩﺸﯩﻤﯩﻦ-ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﻰ ﺋﯘﺭﯗﻏﯩﺪﯨﻦ، ﯞﯦﻲ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﮬﻮﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺭﻣﯩﻐﻰ ﺗﻮﻗﺒﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ،ﻟﯩﻴﺎﯞ(ﺗﯘﻣﯘﺭ)ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﻗﯩﺘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ،،ﻳﯟﻩﻥ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ،ﭼﯩﯔ ﺳﯘﻻﻟﯩﺴﻰ ﻣﺎﻧﺠﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ.
  ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯘﭘﯘﻧﭽﯩﺴﻰ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﺕ ﺑﯘﺟﻪﻙ ﺧﻪﺕ- ﮬﻪﺭﯨﭙﻠﯩﻚ ﺗﺎﯞﯗﺵ(ﺋﯩﺮﯗﮔﻠﯩﻒ) ﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯘﺷﺘﻰ،ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﻪﻟﮕﻪ-ﮬﻪﺭﯨﭗ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﺍ ﺳﯘﺯﻟﻪﻡ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﯨﻢ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﻮﻟﻠﯘﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯩﻞ ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻘﻰ ﺯﺍﻣﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻼ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺝ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﻰ ﺧﻪﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ،ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺗﺎﯕﻼﺭ،ﺧﻪﻧﻠﻪﺭ،ﭼﯩﻨﻼﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻼﺗﺘﻰ.ﺋﯘ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﻼﺭ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ.

  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ-ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯦﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 13

  ﺋﻮﻏﯘﺯﺧﺎﻥ ﺑﯘﻳﯘﻙ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﺎﻏﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﯞﻯ ﻳﯘﺭﯗﺷﻜﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،ﺋﯘ ﺋﺎﺑﺎ-ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﮬﯩﻜﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﯘﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺋﯘﻳﯘﺷﻘﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﺋﺎﻧﺎ ﺯﯨﻤﯩﻦ ((ﻣﯘ ))ﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ((ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ))ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﭖ ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ((ﺧﻪﻟﯩﻖ ))ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﯘﻗﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪ ﻥ(( ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ))ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﺎﻣﻨﻰ ﺋﯘﺯ ﺗﻮﭘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻟﻼﻧﺪﻯ.
  ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﯞﻯ ﻳﯘﺭﯗﺷﻜﻪ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ،ﻧﯩﺸﺎﻧﻨﻰ ﺳﯘ ﺑﯩﺴﯩﭗ ﭘﺎﺗﻘﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺗﯘﺯﻟﻪﯕﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯘﯓ ﺟﻪﻧﯘﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺑﺎﺷﺒﺎﺷﺘﺎﻕ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺯﯨﻤﯩﻨﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ ﮬﻪﻡ ﻳﻮﻝ ﺑﻮﻳﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﺨﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﺯ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ،ﻛﯩﻴﯩﻨﭽﻪﺭﻩﻙ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﯞﯨﻤﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻏﯘﺯﺧﺎﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﻟﻪﻗﻪﺑﻠﻪﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻟﯘﺱ-ﺋﺎﻳﻤﺎﻗﻼﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.ﻏﻪﺭﯨﭙﻜﻪ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﻮﺭﻣﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﯩﺪﯗ،ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯗ،ﮬﻪﺭ-ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺭﻳﺎ -ﺋﯘﺗﻪﯕﻠﻪﺭﮔﻪ،ﺗﺎﻏﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ،ﻣﯩﺴﺎﻟﻪﻥ:ﺋﯧﺘﯩﻞ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ،ﺋﺎﻟﯩﭗ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ،ﻗﺎﺭﭘﺎﺕ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ،ﺩﻭﻧﺎﻱ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ،ﻗﺎﺭﺍ ﺩﯦﯖﯩﺰ،ﻗﯩﺮﯨﻢ ﺋﺎﺭﯨﻠﻰ،ﺳﺎﻗﻼﭖ-((ﺳﯩﻼﯞﯨﻴﺎﻥ))ﻻﺭ،ﻗﻪﺳﭙﻰ ﺩﯦﯖﯩﺰﻯ،ﺋﺎﺭﺍﻝ ﺩﯦﯖﯩﺰﻯ،ﺋﺎﺭﺍﻝ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ.
  ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪﺭﻗﺎﺭﺍﺭ ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﻮﻏﯘﺯﺧﺎﻥ ﺋﯘﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯗ.
  ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﺗﯩﻠﻼ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ،ﺋﯘ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎ ﻣﯩﺪﯗﻍ ﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﮬﯘﺟﯘﻣﯩﺪﺍ ((ﺟﻪﯕﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻣﯘﻛﯘﻧﯩﯟﺍﻟﺪﯨﯔ ))ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﻳﯩﭗ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ.ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﯩﻠﻼ ﻛﯩﭽﯩﺴﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﻘﯩﻨﯩﺪﺍ ﺋﯘﻟﺘﯘﺭﯨﯟﻩﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯘﻳﻐﯘﻥ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺭﻭﻣﻐﺎ ﺗﻮﺭﻏﺎﻗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺪﯗ
  ﺋﯘ ﺭﯗﻣﺪﺍ ﺗﻮﺭﻏﺎﻗﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﺗﯩﻠﻼ ﺭﯗﻣﻐﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﻮﯞﻏﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﻮﯞ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻳﻐﺎ ﺋﯘﺳﯘﯞﺍﻟﯩﺪﯗ،ﺷﯘﻧﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻟﯩﺪﯗ،ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺧﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﻛﯩﻴﻦ ﺋﯘﻣﯘ ﺋﯘﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﺗﯩﻠﻼ ﺗﻮﺭﻏﺎﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺘﻪ ﺭﯗﻣﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺭﻏﺎﻗﻠﯩﻖ ﯞﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﻛﯘﯕﻠﯩﮕﻪ ﭘﯩﺸﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻐﯩﻨﻰ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﺭﺑﻰ ﺋﯘﺳﺘﯘﻧﻠﯘﻛﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ
  ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺯﻭﺭ ﺑﯩﺮ ﮬﯘﺟﯘﻣﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻜﯩﻦ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ-ﺋﯘﺳﺘﯘﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ.ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﺋﺎﺗﯩﻠﻼ ﻳﺎﯞﺭﯗﭘﺎﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﻪﮔﻨﯩﯔ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ﮬﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
  ﺋﺎﺗﯩﻠﻼﺩﯨﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﯞﯦﻨﮕﺮﯨﻴﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺩﻩﯞﻟﻪﺕ ﺳﺎﺧﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ،ﺗﯧﺨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻼ 100 ﻣﯩﯖﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﯞﯦﻨﮕﯧﺮﯨﻴﻪﻟﯩﻚ ﺋﯘﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﺎﺗﯩﻠﻼﻧﯩﯔ ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺩﻩﯞﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ
  ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ:
  ﺑﯘﮔﯘﻧﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﯧﯖﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﻪ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﻪ ﺗﯧﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻗﺎﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﮔﯩﻦ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﺎ ﻗﯩﺘﺌﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ 70000-80000 ﻳﯩﻞ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ-ﺗﺎﺭﯨﻤﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻛﺎﻧﻼﺷﻘﺎﻥ،ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻛﯩﺸﻰ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﯨﻢ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﯘﺭﻛﯘﻣﯩﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘ ﺧﯩﻞ ﮔﯩﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ،ﺋﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ،ﺋﯩﺴﻤﻰ ---ﻧﯩﻴﺎﺯ ﻛﯩﺮﯨﻢ. --- ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ.
  ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺰ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺟﺪﺍﺩﻯ ﺷﯘ.

  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ- ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯦﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 14
  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﺎﻏﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﺮﺍﻥ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﯘﺯﯨﮕﻪ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﭺ ﻗﻮﻏﺪﯗﻧﯘﺷﻰ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﯘﺭﺍﻥ ﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ،ﺷﯩﺪﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﺗﺎﻛﻰ ﺋﺎﻣﯘ-ﺳﯩﺮ ﺩﻩﺭﻳﺎﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﮬﺎﻟﻘﯩﭗ ﺋﺎﻟﯩﭗ ﺋﻪﺭ ﺗﯘﯕﺎ ﻧﯩﯔ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﻧﻤﯩﺶ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﮔﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ 200ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﺮﭼﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ ﺋﯩﺴﺘﯩﮭﻜﺎﻡ ﺷﻪﮬﻪﺭﭼﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭﭼﯘﻕ ﻧﯩﯔ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ.
  ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻟﯩﭗ ﺋﻪﺭ ﺗﯘﯕﺎ ﻧﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
  ﺟﻪﯓ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺩﻩﮬﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺮﺍﻧﯩﻼﺭﻣﯘﺷﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺴﺎ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ ﭘﯘﺗﯘﻧﻠﻪﻱ ﺩﻩﺷﯩﺘﻰ-ﺑﺎﻳﺎﯞﺍﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﺗﻪﺗﺘﻰ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻻﺭﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ، ﻳﯩﯖﻪﻟﻤﯩﺪﻯ.
  ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﺎﺭﭼﯘﻕ ﺷﻪﮬﯩﺮﻯ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﺗﯩﻚ ،ﺷﻪﺭﻗﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﻰ ﻳﺎﻧﺘﯘ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﻮﻏﺪﯗﻧﯘﺷﻘﺎ ﺋﻪﭘﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯩﺪﻯ،ﺋﯘﻧﯘﯓ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﯘﭺ ﻗﻪﯞﻩﺕ ﺳﯧﭙﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.ﺗﺎﻍ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﯩﭗ ﺋﻪﺭ ﺗﯘﯕﺎ ﻧﯩﯔ ﺟﻪﯓ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ، ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﺑﺎﺭ ﻛﯘﭼﯩﻨﻰ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺋﻮﯕﻘﻮﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﯩﺮﺍﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ،ﺷﯩﺪﺩﻩﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﯕﻨﯩﯔ ﺷﯩﺪﺩﯨﺘﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺟﯩﺮﺍﺩﯨﻜﻰ ﺗﺎﻍ-ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﻗﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ.ﺋﺎﻟﯩﭗ ﺋﻪﺭ ﺗﯘﯕﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯩﺪﯨﺮ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﺎﻍ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﭼﯘﺷﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ،ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻦ، ﺩﯗﺷﻤﻪﻥ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻗﯩﺰﺩﯗﺭﻏﯘﭺ ﻳﺎﻍ،ﺗﺎﺵ،ﮬﻪﺭﺑﻰ ﺟﺎﺑﺪﯗﻗﻼﺭ ﻛﻪﯕﻠﯩﮕﻰ 5 ﻣﯩﺘﯩﺮ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﺗﺎﻏﻨﻰ ﻳﯘﻧﯘﭖ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻧﺘﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﻐﺎ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﺎﯞﺳﯩﺰ ﺗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.( ﮬﯩﻠﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺷﯘﭘﯩﺘﻰ ﺳﺎﺧﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ،ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻚ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ،ﺑﯩﺮ ﺳﯘﺭﻩﺗﻜﻪ ﭼﯘﺷﯘﯞﺍﻟﻤﺎﻱ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ)
  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﯩﭗ ﺋﻪﺭ ﺗﯘﯕﺎ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﯘﺭ-ﺗﻮﻗﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﭼﯘﺷﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﻛﻰ ﺋﻪﺯﻩﺭﺑﻪﻳﺠﺎﻥ ﺗﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯗ.
  ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻗﯩﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺑﯘ ﺑﺎﮬﺎﺩﯗﺭﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻮﻗﻴﺎ ﺗﯩﮕﯩﺪﯗ،ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯩﺮﺍﻧﯩﻼﺭ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻗﯩﻴﻦ ﮬﻪﻡ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﯞﺍﻕ ﺋﯩﻠﯩﺸﻤﺎﻱ ﯪﺯ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ.
  ﺑﯘ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﮬﯩﻠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﯩﭗ ﺋﻪﺭ ﺗﯘﯕﺎ ﻧﯩﯔ ﭘﯘﺷﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺶ ﺗﯘﻣﺎﺭﯨﺲ ﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯘﺷﯘﺭﯨﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻪﺗﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
  ﺑﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺗﯘﻣﺎﺭﯨﺲ ﻛﯘﭺ ﺗﻮﭘﻼﭖ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﺗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﺮﺍﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﺭﺷﺎﯞﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﺳﯩﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ،ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻧﻰ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﺍﻱ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯩﺴﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻥ ﺗﻮﻟﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﺸﻘﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ.
  ﻗﻪﺩﯨﻤﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﺎﻏﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ،ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻜﻪ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﯞﻻﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﻪﻣﺸﯘﻣﯘﻝ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ ﯞﻩ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻳﻮﻟﻐﺎ ﺗﻪﻏﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ.

  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ-ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯘﺳﯩﺰ ﺭﯦﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭ 15

  ﭼﯘﻝ ﺗﯘﺭﯨﻜﻠﯩﺮﻯ(ﮬﯘﻧﻼﺭ) ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﺍ-ﻣﯘﺯ ﺋﻮﻛﯩﺎﻥ ﻗﯩﺮﻏﺎﻗﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻳﺎﻗﯩﻴﯘﺭﺕ-ﻳﺎﻗﯘﺕ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ،
  ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﭼﯘﻝ ﺗﯘﺭﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﺧﺎﻟﯩﻨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ ﺟﻪﻧﯘﭘﻘﺎ ﺳﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺧﯘﻛﻜﺎﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺋﺎﺭﺍﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﺘﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ( ﯬﻳﻨﯘ)ﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﺷﻪﺭﻗﻰ ﮬﻮﻧﻼﺭ(ﻳﺎﭖ ﮬﻮﻧﻼﺭ) ﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻰ.
  ﺋﯘﭼﯘﻧﺠﻰ ﺑﯘﻟﻪﻙ ﭼﯘﻝ ﺗﯘﺭﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﻣﯘﺭ،ﺳﻮﯓ ﻏﺎﺭ ﺩﻩﺭﻳﺎ ﯞﺍﺩﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ،ﭼﻮﯓ ﮬﯩﻨﮕﺎﻥ-ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮬﯩﻨﮕﺎﻥ ﺗﺎﻍ -ﺋﯩﺪﯨﺮﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﯘﺭﺟﯩﺖ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﺘﻰ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺧﺎﻥ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﺗﯩﻜﻠﻪﺷﺘﻰ،ﻛﯩﻴﻨﺮﻩﻙ ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﻰ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ.
  ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﭼﯘﻝ ﺗﯘﺭﯨﻜﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﻧﭙﯩﻼﺭﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺟﻪﻧﯘﭘﻘﺎ ﺳﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ،ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ﻗﯘﻣﻠﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ ﺗﺎﯓ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﺷﺘﻰ،ﺧﺎﻥ- ﻟﯩﺸﯩﻤﯩﻦ ﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﯩﺪﺍ 75 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺖ ﻛﯩﻴﻨﻜﻰ ﺗﯘﺭﯨﻚ ﻗﯧﻨﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﺧﺎﻥ ﺋﯘﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﻰ-ﻣﻪﻣﯘﺭﻯ ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﺍﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﯨﻢ ﮬﻪﻡ ﺳﻪﻣﻪﺭﻗﻪﻧﺘﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﺎﺷﺒﺎﺷﺘﺎﻗﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﭼﺎﺭﻩ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ.ﺑﯘ ﺩﻩﯞﯨﺮﻟﻪﺭﺩﻩ ﭼﯘﻟﻠﯘﻛﻨﯩﯔ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺗﯘﺭﯨﻜﻠﯩﺮﻯ(ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ) ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﯓ ﺧﺎﻧﻰ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺕ ﺳﺎﺧﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﺎﺭﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺯﺍﻣﺎﻥ ﺋﯘﺗﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﯓ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﻪﯞﯨﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻛﯩﺘﯩﺶ ﺋﯩﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻐﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﯓ ﮔﯧﻨﯩﺮﺍﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﯕﻠﯘﻙ ﯞﻩ ﺳﯘﻳﮕﯘﻥ ﻟﻪﺭ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﺗﺎﯓ ﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺴﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺖ-ﺧﯘﻣﺪﺍﻥ(ﭼﺎﯕﺌﻪﻥ) ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺭﭼﺎﻕ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻧﻰ ﺗﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭼﯘﻛﺪﯗ (ﭼﯩﯖﺪﯗ)ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﭽﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﺪﻯ.
  ﺗﺎﯓ ﺧﺎﻧﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻗﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﺷﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻗﺎﻧﯩﻤﯘ ﺋﯘﯕﻠﯘﻙ-ﺳﯘﻳﮕﯘﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﻯ ﺋﯩﺸﯩﭗ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻗﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﯘﺯﯨﮕﻪ ﺑﻮﻳﯘﻧﺘﺎﯞﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ 400 ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ 3ﻳﯩﻞ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﯕﻨﻰ ﺑﯩﺴﯩﻘﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﺎﯓ ﺷﺎﮬﯩﻨﻰ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﻠﯘﺷﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﻧﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻪﮬﻜﺎﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﯓ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﺪﯨﻤﯘ ﺟﺎﺭﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﻳﻪﻧﻪ ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﺎﺝ-ﺧﯩﺮﺍﺝ ﺗﯘﻟﻪﺷﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ 4 ﻣﺎﻧﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺭﺍﮬﯩﺒﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﯩﺪﯗ.
  ﺗﺎﯓ ﺧﺎﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﺗﯘﻟﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﺝ ﮬﯩﺴﺎﯞﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭙﻪﻙ ﺭﻩﺧﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯗ، ﻳﻪﻧﻰ ﺭﻩﺧﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭ، ﻗﯘﺭ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺷﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻣﺎﻝ ﺋﯘﺗﻜﯘﺯﯨﺪﯗ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﭙﻪﻙ ﺭﻩﺧﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯘﺭﮔﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﺗﻜﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺟﻪﯓ ﺋﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﮬﯩﺴﺎﯞﯨﻐﺎ ﻗﯧﺮﻯ-ﭼﻮﻻﻕ،ﻳﺎﻟﻘﺎﯞ ﺋﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﭼﯩﮕﺮﺍﻏﺎ ﮬﺎﻳﺪﺍﭖ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺋﯘﺗﻜﯘﺯﯨﺪﯗ،ﺑﯘ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺗﺎﯓ ﺋﺎﺭﻣﯩﻴﯩﺴﻰ ﺩﺍﻳﯩﻢ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﭗ ﻳﯘﺭﯗﻳﺪﯗ.
  ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺗﺎﯓ ﮔﯧﻨﯩﺮﺍﻟﻰ ﺗﺎﯕﺸﻪﻧﺠﯘﯓ ﺗﺎﻻﺳﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﯘﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ(8-ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﻩ) ﺋﯘﺯﯗﻝ-ﻛﯩﺴﯩﻞ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﭗ ﭘﯘﺗﻜﯘﻝ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﺭﺍﻳﯘﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
  9- ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺩﻩﮬﺸﻪﺕ ﺳﻮﻏﯘﻕ،ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻗﺎﺭ،ﯞﺍﺑﺎ ﻛﯩﺴﯩﻠﻰ،ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻛﯘﻣﻠﻪﭖ ﻗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺧﺎﻗﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻐﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﻳﺪﯗ ،ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﯧﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﺗﯘﻛﻪﻥ ﯞﻩﺯﯨﺮﻯ- ﻗﯘﯞﻟﯘﻕ ﺑﺎﻏﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻗﻮﺯﻏﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ 100 ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯘﺷﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻐﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺕ ﮔﻪﯞﺩﯨﺴﯩﮕﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻗﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﭼﻘﯘﺯﯗﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺋﯘﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،ﻣﯘﻧﭽﻪ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﻗﺎﺭﺩﺍ ﺋﺎﺗﻼﺭ ﻳﯘﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻗﺎﻧﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﺴﯩﺰ ﺑﯘ ﺩﯗﺷﻤﻪﻧﮕﻪ ﺩﯗﭺ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﺷﯘﻧﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﯓ ﺧﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺪﯗ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﺎﯓ ﺧﺎﻧﻰ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯘﭘﯘﺭﯗﭖ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﺯﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﻛﯘﭼﻠﯘﻙ ﺧﻮﺷﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﯘﻟﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ.
  ﯞﺍﺑﺎ ،ﺟﯘﺕ، ﻗﺎﺭ ﺋﺎﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺯﯨﻤﯩﻨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻜﯩﻨﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ4 ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺑﯘﻟﯘﻧﯘﭖ ﺟﻪﻧﯘﭘﻘﺎ ﻛﯘﭼﯩﺪﯗ، ﺑﯩﺮﯨﻨﺠﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺗﺎﯓ ﺩﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﭼﯧﮕﺮﯨﻼﺭﻏﺎ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺗﺎﯓ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯧﭙﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﻣﻪﻱ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯘﺟﯘﻣﯩﺪﺍ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ، ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﯨﻐﻮﻝ ﻏﺎ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﮔﻪﻧﺠﯘ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯨﺪﯗ،ﺋﯘﭼﯘﻧﺠﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭘﺎﻧﺘﯩﻜﯩﻦ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﺪﺍ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﭗ ﺗﺎﻛﻰ ﻛﯘﭼﺎﺭﻏﯩﭽﻪ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﺎ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻏﻼﭖ ﺳﯘﺭ -ﺗﻮﻗﺎﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ-ﺟﯧﻤﯩﺴﺎﺭﻻﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟﯨﻠﯩﭗ ﺋﯩﺪﯨﻘﯘﺕ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯨﺪﯗ.ﺗﯘﺗﯩﻨﺠﻰ ﻳﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯘﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯔ ﻗﻮﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﻟﯘﻗﻼﺭ ﻳﯧﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺗﻪﯞﻩﺳﯩﮕﯩﭽﻪ ﻛﯘﭼﯘﭖ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﺭﺍ ﺧﺎﻧﯩﻼﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﯨﺪﯗ.
  ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﺗﯘﻛﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﺎﻏﺎﻧﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯘﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ 1مىليون400 ﻣﯩﯔ ﺳﻪﺭ ﻛﯘﻣﯘﺵ ﻗﻪﺭﯨﺰ ﭘﯘﻟﻰ ﺗﺎﯓ ﻧﯩﯔ ﮔﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.

  分享到:

ئۇيغۇرچە بىلەن لاتىنچە يېزىقنى ئالماشتۇرماقچى بولسىڭىز Ctrl+k نى بېسىڭ. يېزىق يۆنۈلۈشىنى ئۆزگەرتمەكچى بولسىڭىز Ctrl+t نى بېسىڭ.