ئارقا سۇپىغا كىرىش || يازما يوللاش|| يازما باشقۇرۇش || ئىنكاس باشقۇرۇش|| سەھىپە باشقۇرۇش || ھۆججەت باشقۇرۇش || ئۇلانما باشقۇرۇش || بلوگ تەڭشەش|| ئۇسلۇپ ئالماشتۇرۇش|| زىيارەت ستاتىستىكىسى
 • 2010-12-14

  ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﯖﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻰ - [ماقالا ۋە ئوبزور]

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/attirgul-logs/88961151.html

  ﺋﺎﺑﺪﯗﻗﺎﺩﯨﺮ ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻦ

  ﺗﯩﻨﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻏﻮﯞﻏﺎﻻﺭ ﻛﯚﭖ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺭﯨﺨﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺸﯘﻧﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺳﯚﺭﻩﻳﺪﯗ، ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﭘﯘﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﻗﺎﻳﻨﺎﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻗﯧﻠﯩﻦ ﺋﯩﺲ – ﺗﯜﺗﻪﻛﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﻘﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻻﻧﯩﺴﻨﻰ ﻏﯘﯞﺍﻻﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﯧﻜﻮﻟﻮﮔﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﺎﻻﻧﯩﺲ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺳﯜﺑﮭﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ ﯞﻩ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭﻧﻰ، ﺋﺎﯞﺍﺯﺳﯩﺰ ﻣﯘﺯﯨﻜﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﻤﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻤﯩﺰ. ﺑﯩﺰ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﯘ ﻏﯘﺑﺎﺭﺳﯩﺰ ﮔﯜﻟﻨﻰ ﭘﺮﺍﮔﻤﺎﺗﯩﺰﻣﻠﯩﻖ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﻧﯘﻗﺘﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺯﯛﯞﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﺍ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻏﺎﻳﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﯞﯨﺸﻜﺎﺭﻯ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺷﻪﺑﻨﻪﻣﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺳﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﯧﺮﯞﯨﻨﻰ ﻗﻮﭼﯘﯞﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺟﯜﺩﻩﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯩﻼﮬﻰ ﺋﯧﺴﺘﯧﺘﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﺴﯧﺮﻯ ﭼﯚﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﻩﺳﺘﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺑﻨﻪﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﻛﺘﻪ. ﻗﯧﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﻻ ﭘﯧﺘﻰ ﻗﯧﺮﯨﻴﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭ ﯞﻩ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﺎﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻳﺎﺷﻰ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﺯ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺷﻪﺑﻨﻪﻣﺪﯨﻦ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ.

  ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﺎﻻﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻗﻼﻳﺪﯗ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﺰﺍﮬﻼﻳﺪﯗ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻏﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﻳﯜﻛﺴﻪﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﻩﻝ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺳﯘﺑﻴﯧﻜﺘﯩﭗ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯗ، ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﻜﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﻟﯘﻕ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﺑﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻪﺯﮔﻪﻧﯩﺪﻯ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﯞﻩ ﻗﻮﻏﺪﯨﻨﯩﺶ ﻳﯜﺯﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﺪﺍﺭﻟﯩﻖ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺩﻯ، ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺑﺎﻳﻘﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ، ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭘﻪﻳﺘﺘﻰ. ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ، ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﺎﻻﻧﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﻤﺎ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﻰ، ﻣﯘﮬﯩﺘﻰ، ﺗﯜﭖ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯜﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﯞﻩﮬﯩﻲ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﻠﯘﻕ ﺩﻩﻟﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺗﻤﻮﺳﻔﯧﺮﺍﻧﻰ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻟﯘﯓ – ﭘﯘﭼﻘﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﭘﻪﺭﯞﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﺎﻗﺘﺎ.

  ﺋﺎﻧﺪﯨﺮﻭ ﺗﻮﻣﺎﺱ: ”ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﻮﻳﻨﯩﻠﯩﭗ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﯩﻚ ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﺪﯗﺭ“ ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ. ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻧﯩﯔ ﻛﻮﻣﯧﺪﯨﻴﯩﻠﯩﻚ ﺗﯜﺳﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺷﯘﻛﻰ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﻧﯩﺸﻤﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻧﯘﻗﺘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﺸﯩﺶ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻏﻼﺷﻤﯩﺪﻯ. ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﺟﯩﻤﺪﻩ ﻳﯧﺰﯨﻠﺴﺎ، ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﻪﺟﯩﻤﺪﻩ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﺧﯘﺷﺘﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻨﻰ ﺯﻩﭘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﺪﺍﺭ ﻧﻪﻗﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺯﯨﻨﻨﻪﺗﻠﻪﭖ ﻳﺎﺯﺩﻯ. ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺗﺎﺭﯨﺦ ﺋﯩﻠﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺳﻪﻝ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

  ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﯧﺘﯩﺶ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ، ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﺶ، ﺳﺎﻏﻼﻡ ﮬﺎﻳﺎﺕ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ، ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﯞﺍﺯﯨﻨﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﯘﺭ. ﺑﯩﺮﺍﻕ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﻪﯞﺟﯘﺗﻠﯘﻕ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻲ ﺷﺎﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻨﻰ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻨﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﻪﻗﯩﻠﭽﯩﻠﯩﻖ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﺷﻰ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻝ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯩﻴﻪ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺕ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﯩﻚ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﯧﺘﯩﭗ، ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺗﯜﺯﯛﻡ، ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻓﻮﺭﻣﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻲ ﻛﯜﭼﻜﻪ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻧﺪﯨﺰﻩ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﻣﺎﺋﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ، ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺦ ﺳﯜﺭﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﭘﺎﺭﻻﻕ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﻏﺎﻳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪﻛﺘﻪ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻗﺎﺗﻠﯩﻤﯩﻐﺎ، ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺗﯜﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ، ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺭﯨﻘﺎﺑﯩﺘﻰ ﻛﺎﺭﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ – ﺩﻩ، ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﭖ ﺳﺎﻗﺎﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻏﻪﻳﺮﯨﻲ ﺗﯩﭙﻠﯩﻖ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ ﺋﯩﯟﻭﻟﻮﺗﺴﯩﻴﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ. ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺕ ﻳﯜﺭﮔﯜﺯﯛﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﻛﯚﭖ ﮬﺎﻟﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﮬﯜﺟﻪﻳﺮﯨﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﻟﯘﻕ ﻗﻪﯞﯨﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﻭﻟﻰ ﺗﯜﮔﻪﻳﺪﯗ، ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻣﻪﻳﺪﯗ، ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ، ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﮔﻪﯞﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﻣﯘﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﭘﺎﻟﻪﭼﻠﯩﻜﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯗ.

  ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺑﯩﺰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ، ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺮﻯ، ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﯩﺴﺘﯧﻤﺎﻝ ﻳﯜﺭﯛﺷﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺧﯩﻼﭘﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻳﺎﺭﯨﺸﺎ ﺗﻮﺧﺘﯩﻼﻳﻠﻰ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ، ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ، ﺳﻪﻧﺌﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺕ، ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯚﺗﻪﻳﻠﻰ.

  ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺩﯦﮭﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ، ﺑﺎﻏﯟﻩﻧﭽﯩﻠﯩﻚ، ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯩﻘﻠﯩﻤﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻗﯘﺭﻏﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﺵ، ﺗﯚﺕ ﭘﻪﺳﯩﻞ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺧﯘﺳﯘﺳﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ. ﺩﻩﺭﻳﺎ – ﻛﯚﻟﻠﻪﺭ، ﺑﯘﻻﻗﻼﺭ، ﻗﺎﺭ – ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯘ ﺋﯩﻨﺸﺎﺋﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺳﯘﻏﯘﺭﯗﺵ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺭﺍﻳﻮﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻧﯧﮕﯩﺰﯨﻨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻥ. ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯧﺮﺭﯨﺘﻮﺭﯨﻴﯩﺴ